De sacramenten in beeld door Ruth Jutte

De geloofsgemeenschap St. Martinus heeft van het bestuur van de Parochie onze Lieve Vrouw van Amersfoort de opdracht gekregen Catechetisch Centrum te zijn. Dat betekent dat er van haar verwacht wordt initiatieven te ontplooien waarbij “er iets te leren valt”. Naast allerlei cursussen, exposities, workshops, films en lezingen in De Pastorie kan ook in het kerkgebouw zelf door middel van bijvoorbeeld kunst inzicht verkregen worden in aspecten van het geloof. Er vinden al rondleidingen plaats waarbij o.a. verteld wordt over de kruisweg en over de glas-in-loodramen. Schilderijen waarbij de sacramenten worden uitgebeeld, zouden daar ook een mooi voorbeeld van zijn.

Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, geloofsmomenten die we in Jezus’ Naam in de gemeenschap mogen vieren. Bij het vieren van de sacramenten ontmoeten wij Jezus zelf, zij zijn de werkzame tekens van de levende Heer.

De doop, de Eucharistie, het vormsel, het huwelijk, de priesterwijding, de ziekenzalving en de biecht (boete en verzoening) vormen die bijzondere geloofsmomenten.

Natuurlijk wordt ieder sacrament toegelicht maar ook is het interessant te horen wat de inspiratie van de kunstenaar is geweest. Overigens lenen de zaterdagavondvieringen zich met uitstek voor een meditatie rond de verbeelding van de sacramenten.

Deze schilderijen zullen tijdens Martinus Verbindt op zondagmiddag 6 oktober tussen 14.00 en 17.00 uur in de Kapel te bewonderen zijn.

Plaats een reactie